Missie Waarden Visie

Hier staan we voor!

Missie

Als dienstenleverancier zien wij het als onze opdracht om onze boekhoudkundige en fiscale competenties maximaal te ontwikkelen, om deze rendabel om te zetten in een uniek voordeel voor onze klanten. Tegelijk waken wij erover – samen met ons partnernetwerk – dat we de inspanningen leveren om een zo hoog mogelijke klantentevredenheid te behalen.

Visie

Door onze kennis en klantgerichtheid willen wij een referentie zijn als integere, gespecialiseerde aanbieder van een uitgebreid boekhoudkundig en fiscaal dienstenpakket ter ondersteuning van het management.

Waarden

Integer
Wij houden de professionele en ethische codes in stand, én gaan open en eerlijk om met collega’s, partners, klanten en de gemeenschappen die onderhevig zijn aan onze invloedssfeer.

Klantgericht
Wij werken op een proactieve manier samen met onze klanten, waardoor we steeds de beste klantspecifieke oplossingen kunnen voorstellen.

Pragmatisch
Wij zijn vastbesloten om de beste te zijn in ‘doen wat telt’, en we meten ons succes af aan het succes van onze klanten en onze medewerkers.

Gepassioneerd
Wij hebben een grote passie voor ons vak, en wij stimuleren en waarderen initiatieven: wij stellen realistische, uitdagende doelen en zijn verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelen.

Innovatief
Wij geloven dat groei enkel bereikt kan worden indien we erin slagen om onze diensten en processen voortdurend te vernieuwen.