Een bijkomende wagen op de zaak wordt problematisch voor kleine ondernemingen

Is het nog steeds een goed idee om een extra wagen of onroerend goed aan te kopen op de firma?

We kennen allemaal de situatie waarin de bedrijfsleider van een managementvennootschap bij wijze van fiscaal vriendelijke verloning een extra wagen op de zaak neemt of een extra onroerend goed aankoopt.

Zolang er voor deze extra wagen of dit extra onroerende goed een voordeel in natura werd aangerekend, aanvaardde de fiscale administratie de aftrek van de hiervoor gemaakte kosten.

Hierin is er echter recent verandering gekomen. De belastingadministratie oordeelt immers dat u niet zomaar extra voordelen in natura kan verlenen en hierdoor uw loon kan verhogen, tenzij de salarisverhoging verantwoord wordt. Indien zij oordeelt dat de verhoging niet verantwoord is, worden de eraan gekoppelde kosten als niet aftrekbaar beschouwd in hoofde van de onderneming.

Bij grotere onderneming is er meestal een remuneratiecomité waarbij de hoogte van verloning verantwoord is, bij kleinere ondernemingen is dit echter niet zo.

Het Hof van Beroep te Antwerpen geeft de belastingadministratie hierin gelijk. 

Wat betekent dit nu concreet?

Indien u een onderneming heeft zonder remuneratiecomité en bij wijze van fiscale optimalisatie een onroerende goed of een bijkomende wagen wenst ten laste te leggen van uw vennootschap of managementvennootschap, dient u de hieraan gekoppelde salarisverhoging op objectieve wijze te verantwoorden (dit wil zeggen dat dit marktconform moet zijn voor een gelijkaardige functie).

Indien men dit niet kan verantwoorden zullen de onderliggende kosten verworpen worden in hoofde van de vennootschap. 

Het ACCO team volgt de materie op de voet en houdt u op de hoogte van verdere updates en ontwikkelingen. Indien u reeds vragen heeft, beantwoorden wij deze met plezier. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.