Voortaan een optioneel systeem voor de btw-onderwerping van onroerende verhuur?

Het zomerakkoord bevat naast de bekende maatregelen ook een verrassende btw-maatregel. De onroerende verhuur is nu (meestal) vrijgesteld van btw, maar de regering heeft beslist een optioneel systeem voor btw-onderwerping in te voeren.

Building Joy Planning Plans

De bekendste sociaal-economische maatregelen van het zomerakkoord en de hervorming van de vennootschapsbelasting kennen we ondertussen allemaal. Maar een onderbelichte maatregel van dit akkoord is de optionele mogelijkheid om de verhuur van onroerende goederen aan professionelen te onderwerpen aan BTW, zoals reeds in onze buurlanden het geval is.

Deze maatregel maakt dat de verhuurder voortaan de mogelijkheid heeft om de btw op de oprichtingskosten van het gebouw in aftrek te brengen. Ook voor de huurders is dit een positieve actie gezien er op deze manier lagere huurprijzen aangeboden kunnen worden.

Verder is deze bijdrage belangrijk voor de vereenvoudiging van de btw-regelgeving. Hierdoor is het niet langer meer nodig om uiteenlopende complexe fiscale constructies op te zetten bij wijze van fiscale optimalisatie.

Let wel, contracten die in het verleden gesloten zijn komen voor deze regel niet in aanmerking. Het zijn enkel de nieuwe contracten vanaf 1 januari 2018 die de btw in aftrek kunnen brengen.  


Meer gedetailleerde teksten zijn hier momenteel nog niet over beschikbaar, maar Acco volgt de materie verder op en eens er een concrete invulling is zullen wij hierover berichten.