Extra controlemaatregelen spontane naleving fiscale wetgeving

Recent heeft de belastingadministratie aangekondigd dat men vrijstelling ingevolge de toepassing van een dubbelbelastingverdrag strikter zal gaan controleren.

Us Dollar In The Jeans Pocket 1618317 639X426

In de praktijk zal dit dus inhouden dat u voor iedere dag waarvoor u een belastingvrijstelling in België claimt omdat de betreffende inkomsten in het buitenland belast werden ingevolge buitenlandse tewerkstelling, zal dienen aan te tonen dat men iedere dag effectief in het buitenland heeft doorgebracht.

U zal het volgende dubbele bewijs moeten leveren :

·         Enerzijds dat u effectief in het buitenland aanwezig was;

·         Anderzijds dat u er professioneel was;

Handige bewijsmiddelen zijn onder meer expense sheets, mailverkeer, aanwezigheidsregister in het buitenland, boarding passes, detail facturen mobiele telefonie, etc.

Het loutere feit dat u de inkomsten reeds in een buitenlandse aangifte heeft opgenomen, is hierbij van geen tel.

Let er op dat indien u niet iedere dag kan bewijzen elke niet bewezen dag zal aangemerkt worden als belastbaar in België.