Regularisatie belastingen in Vlaanderen van start

Na de federale overheid voert ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie in. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse erf- en registratiebelastingen zijn ontdoken. Het gaat om een tijdelijke regularisatie tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften komen in aanmerking.

Regularisatie Vlaamse erfbelasting

Wie de voorbije jaren erf- of registratiebelastingen heeft ontlopen kan sinds 6 maart 2017 tot 31 december 2020 in aanmerking komen voor een fiscale regularisatie door de Vlaamse belastingdienst.

Enkele praktische zaken op een rij:


Welke belastingen kunt u regulariseren?

o   Ontdoken erf- en registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting).

o   Telt niet mee: ontdoken verkeersbelasting of onroerende voorheffing.


Wie kan regulariseren?

o   Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen als het gaat om de Vlaamse erf- of registratiebelasting.


Wat kan niet worden geregulariseerd?

o   De Brusselse en Waalse erfbelasting. Raad van state dient hier nog advies af te leveren.

o   Kapitalen die verbonden zijn aan 18 soorten misdrijven (vb. wapenhandel, mensenhandel, enz.).


Hoe moet u regulariseren?

o   De aangifte dient spontaan te gebeuren via de Vlaamse belastingdienst (Vlabel).

o   Indien er reeds een onderzoek werd gestart of een boete werd opgelegd is de regularisatie niet meer mogelijk.

o   Elke belastingplichtige kan de Vlaamse en federale procedure maar 1 keer benutten.

o   Er dient ook een fraudeschema toegevoegd te worden met verklaring van de te regulariseren bedragen.

o   Het bewijsrisico ligt bij diegene die regulariseert. Na het indienen van de aangifte volgt een heffing waartegen geen bezwaar meer kan aangetekend worden.

o   Na de regularisatie is er geen strafrechtelijke vervolging meer mogelijk (behalve bij gedeeltelijke).


Wat is de kostprijs van regulariseren?

o   Indien de bedragen nog niet verjaard zijn:

  • Erfbelasting: Regularisatietarief van 35% op erfenissen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen of tussen partners. Bij andere erfenissen geldt 70%.
  • Registratiebelasting: hier geldt een vast regularisatietarief van 20%.
  • Let wel: het tarief is van toepassing op het volledige bedrag, er is geen sprake van een progressieve belasting.

o   Indien de bedragen verjaard zijn:

  • Hier geldt een federale tarief voor zowel de erf- als registratiebelasting.