Nieuws

Wilt u steeds de interessantste fiscale nieuwtjes per mail ontvangen? Schrijf je dan in op onze e-nieuwsbrief!

13.03.2020

Welke maatregelen neemt Acco?

Het is gebeurd. Dat de regering ingrijpende maatregelen heeft afgekondigd is ondertussen een open deur intrappen.

Lees meer

Lees ook ...

23.02.2017

Digitaal bijklussen? Beperkte belastingen, maar moeilijke regels!

Vorig jaar kondigde de regering aan dat er een bedrijfsvoorheffing van 10 procent zou komen op inkomsten uit de deeleconomie. Deze beslissing werd genomen door de prangende nood aan duidelijkheid over de belastbaarheid van bijverdiensten die particulieren halen uit diensten, zoals het verkopen van huisgemaakte maaltijden of het rondrijden als fietskoerier. Maar wat zijn de regels hieromtrent en waar moet men juist op letten? Hieronder een overzicht.

Lees meer

20.01.2017

Binnenlandse vergoeding voor dienstreizen

PRINCIPE De forfaitaire vergoedingen die een werkgever toekent als terugbetaling voor de verblijfskosten van een werknemer tijdens beroepsverplaatsingen in België worden niet belast indien hun bedrag niet hoger is dan de overeenkomstige vergoedingen die de overheid aan haar eigen personeel toekent.

Lees meer

17.01.2017

Wat met de bewaring van de boekhouding en verantwoordingsstukken in een digitaal evoluerende samenleving?

De verplichting tot het bewaren van de boekhoudstukken in een strikt identieke versie voor een periode van zeven jaar lijkt alsmaar moeilijker te rijmen met het stijgende tempo van de technologische ontwikkeling en het grote aantal beschikbare boekhoudprogramma's. In de praktijk komt het vaak voor dat een verandering van boekhouder een verandering van boekhoudsoftware inhoudt zonder dat de voorgaande toepassing nog actief blijft. Maar wat moet er dan juist gebeuren met de bewaring van de boekhoudstukken?

Lees meer

17.10.2016

Begroting 2017 - de opvallendste maatregelen voor u belicht

Na een zware begrotingsinspanning keurden de federale ministers vrijdag 14/10/2016 de begroting goed en werd er een akkoord bereikt over een reeks structurele hervormingen.

Lees meer

27.09.2016

Feestelijkheden in en rond de showroom, publiciteitskost?

Als u een bedrijfsevenement organiseert in de showroom van uw bedrijf stelt zich in de praktijk vaak de vraag of de kosten die verbonden zijn aan dergelijk evenement gekwalificeerd worden als publiciteits- dan wel receptiekosten. Maar hoe zit het nu juist?

Lees meer

12.08.2016

Nieuw wetsontwerp introduceert versoepeling bezwaarprocedure

Heeft u een aanslag gekregen waar u het niet mee eens bent? U wilt hiervoor bezwaar indienen? Een nieuw wetsontwerp zou deze procedure versoepelen.

Lees meer