Nieuws

Wilt u steeds de interessantste fiscale nieuwtjes per mail ontvangen? Schrijf je dan in op onze e-nieuwsbrief!

13.03.2020

Welke maatregelen neemt Acco?

Het is gebeurd. Dat de regering ingrijpende maatregelen heeft afgekondigd is ondertussen een open deur intrappen.

Lees meer

Lees ook ...

26.06.2017

Is uw holding reeds aangepast ?

Sinds 1 januari 2017 is er in ons land een nieuwe anti-misbruik maatregel in voege die de zogenaamde passieve holdings viseert.

Lees meer

16.06.2017

Mag een zelfstandige groepering van personen diensten leveren aan derden?

Sinds 1 juli 2016 zijn de voorwaarden voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen versoepeld waardoor er meer en meer groeperingen in aanmerking komen voor die vrijstelling.

Lees meer

22.05.2017

Een bijkomende wagen op de zaak wordt problematisch voor kleine ondernemingen

Is het nog steeds een goed idee om een extra wagen of onroerend goed aan te kopen op de firma?

Lees meer

15.05.2017

Strijd tegen internationale belastingontduiking

Word je belast op abnormale of goedgunstige voordelen als de verstrekker van het voordeel een buitenlandse vennootschap is?

Lees meer

20.04.2017

Het mooie weer komt eraan, tijd voor een bedrijfsfiets?

Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd.

Lees meer

20.03.2017

Regularisatie belastingen in Vlaanderen van start

Na de federale overheid voert ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie in. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse erf- en registratiebelastingen zijn ontdoken. Het gaat om een tijdelijke regularisatie tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften komen in aanmerking.

Lees meer