Nieuw wetsontwerp introduceert versoepeling bezwaarprocedure

Heeft u een aanslag gekregen waar u het niet mee eens bent? U wilt hiervoor bezwaar indienen? Een nieuw wetsontwerp zou deze procedure versoepelen.

To Sign A Contract 2 1236630 639X426

Indien u niet akkoord bent met een door de belastingadministratie oplegde aanslag, heeft u in de praktijk zes maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen met zijn grieven van niet akkoord.

De timing is zeer strikt. Indien u een dag te laat bent, wordt het ingediende bezwaarschrift als ongeldig aangemerkt. Op dat moment heeft u in principe geen verhaalmiddelen meer tegen de gevestigde aanslag en is hij dan ook definitief.

Een bezwaarschrift dient ingediend te worden bij de adviseur-generaal (voormalig gewestelijk directeur) van zijn ambtsgebied.

In de praktijk gebeurde het vaak dat belastingplichtigen hun bezwaarschrift tijdig maar aan de verkeerde ambtenaar richten met alle gevolgen van dien.

Het huidige wetsontwerp stelt hieraan een einde. Indien u het bezwaarschrift niet richt aan de territoriaal bevoegde adviseur-generaal van de inkomstenbelastingen maar aan een andere ambtenaar van deze Administratie of de Administratie belast met de inning en invordering van deze belasting zal het bezwaarschrift toch als geldig en tijdig worden aangemerkt voor zover u het bezwaarschrift tijdig heeft ingediend. De ambtenaar die het bezwaar ontving, zal er zorg voor dragen dat het bezwaarschrift bij de juiste dienst terecht komt.