Is uw holding reeds aangepast ?

Sinds 1 januari 2017 is er in ons land een nieuwe anti-misbruik maatregel in voege die de zogenaamde passieve holdings viseert.

Pexels Photo 443383

Onder passieve holdings verstaan we opgerichte holdings die onder meer gericht zijn op het aanhouden van participaties en op deze manier via de dbi aftrek dividend laten opstromen uit de werkingsvennootschap.

Deze dividenden worden voor 95% vrijgesteld van vennootschapsbelasting in hoofde van de ontvangende holdingvennootschap. Daarnaast is de betreffende dividenduitkering niet onderworpen aan enige roerende voorheffing ingevolge de toepassing van de moeder-dochterrichtlijn.

Deze voordelen worden afgeschaft indien de holding geen financiële of bedrijfseconomische motieven heeft ter verantwoording van de verrichting.

Wat verstaat men onder bedrijfseconomische motieven ?

  • Het actief financieel beheer: dit wil zeggen het aan- en verkopen van meerdere participaties en het verstrekken van leningen;
  • Een tweede mogelijkheid bestaat erin om de holding financiële, juridische en boekhoudkundige diensten te laten verlenen aan haar dochtervennootschappen.

Belangrijke boodschap is alleszins dat u uw huidige holdingstructuur even laat bekijken of zij de test van de nieuwe wetgeving doorstaat. 


Bij vragen over dit onderwerp verwijzen wij graag door naar onze fiscalist Filip Camps.