Het mooie weer komt eraan, tijd voor een bedrijfsfiets?

Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd.

Gezien bedrijfswagens steeds zwaarder belast worden, nemen de voorstellen toe voor de invoering van een bedrijfsfiets voor het personeel.

Menig werknemer zal zijn werkgever aanporren om hem een bedrijfsfiets te geven als loonopslag, hier houdt men immers meer van over dan een gewone bruto opslag.

Pexels Photo 71096

Maar wat zijn nu weer de fiscale voordelen van een bedrijfsfiets?


Op fiscaal gebied wordt er voor de betrokken werknemer geen voordeel in natura aangemerkt voor zover hij de bedrijfsfiets effectief gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. Daarnaast heeft het geen belang dat men de fiets tevens voor private doeleinden gebruikt.

Meer nog, bovenop de gratis ter beschikking gestelde bedrijfsfiets mag de werkgever nog een belastingvrije vergoeding geven gelijk aan 0,23 euro per kilometer woon-werkverkeer dat de werknemer aflegt, dit ter dekking van de secundaire fietskosten zoals kledij etc.

Vanuit sociaal rechtelijk standpunt zijn er geen sociale lasten verschuldigd indien de bedrijfsfiets enkel voor woon-werkverkeer of bedrijf gerelateerde verplaatsingen wordt gebruikt.

Gebruikt u de fiets echter ook privé dan bent u sociale lasten verschuldigd op een voordeel in natura dat gelijk is aan de werkelijke kost die door de werkgever gedragen wordt. Deze werkelijke kost zal geprorateerd worden in functie van uw privaat gebruik ten opzichte van het totale gebruik.

Ook een bedrijfsleider kan van deze gunstige regeling genieten.


Met andere woorden, allen die fiets op!