Het Amazonewoud staat in brand

Momenteel is het moeilijk om het op social media te missen, maar voor zij die nog niet helemaal mee zijn zullen we het kort even uitleggen.

Het Amazonegebied bestaat uit 5,500,000 km² regenwoud, met ’s werelds grootste biodiversiteit in zowel fauna als flora, waarvan de bomen ongeveer 10% van de globale koolstofopslag bevatten. Helaas, ten gevolge van de verminderde regenval, verhoogde temperaturen en in combinatie met de ontbossingen, werden er in 2019 in Brazilië al 75,336 branden vastgesteld door het INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Bij deze bosbranden zullen de eerder vernoemde koolstoffen vrijkomen en ernstig bijdragen tot het broeikaseffect, naast het feit dat zij, en hun zuiverende functie, daarna ook verloren zijn. (bron)

WAT KAN JE DOEN OM TE HELPEN?

Je kan eenmalig of periodiek doneren aan de goede doelen die zich doorheen het hele jaar inzetten om te vechten tegen de ontbossing en vóór het verklaren als beschermd gebied. Om het gemakkelijk te maken hebben wij hieronder de (fiscale) voorwaarden voor deze giften, alsook een aantal goede doelen op een rijtje gezet.

Volgende goede doelen zijn opgesplitst in EU-gebaseerde (fiscaal aftrekbaar) en buiten de EU-gebaseerde (niet fiscaal aftrekbaar) organisaties. Hoewel laatstgenoemden niet fiscaal aftrekbaar zijn, blijven organisaties zoals de Amazon Conservation Association interessant omdat ze naast goed werk te leveren, ook nog eens heel transparant zijn in hoe ze hun donaties gebruiken.

EU-gebaseerd:

Niet EU-gebaseerd:

VOORWAARDEN VOOR GIFTEN

Nog even de voorwaarden opsommen voordat je een gift doet:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling, rechtstreeks van uw rekening op de rekening van de begunstigde,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie),
  • de giften in de vorm van kunstwerken uitzonderlijk toegestaan
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

Personenbelasting – Vennootschapsbelasting

Voor de personenbelasting geldt belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift, waarbij het bedrag maximaal 10% bedraagt van het totale netto-inkomen (per belastingplichtige) en met een absoluut maximum van 376.350 EUR.

Vennootschappen mogen een bedrag aftrekken dat beperkt is tot maximaal 5% van de totale fiscale winst voor aftrek van die giften en met een absoluut maximum van 500.000 EUR. Giften zijn niet overdraagbaar.

Kan je een gift kan aftrekken binnen je vennootschap, zal dit interessanter zijn dan diezelfde gift privé te doen, aangezien je op privé-inkomen nog bijkomend sociale bijdragen en belastingen moet betalen.

Als je nog verdere vragen hebt over het (periodiek) uitgeven van giften staan wij voor je klaar.