Aan welk percentage mag ik mijn activa afschrijven ?

Dit lijkt op zich een evidente vraag. Het is immers zo dat de belastingadministratie in haar commentaar op het wetboek richtinggevende percentages geeft. Voor een personenwagen geeft men onder meer aan dat een afschrijvingspercentage van 20% als billijk wordt beschouwd.

Black Car 1418648 639X426

Recent oordeelde de Rechtbank van Hasselt echter dat een Porsche Cayenne op 10 jaar dient afgeschreven te worden.

Is dit zo of is dit een alleenstaand feit.        

In principe heeft de Rechtbank gelijk, het is immers zo dat zoals hierboven vermeld de belastingadministratie aangeeft dat een afschrijvingspercentage van 20% billijk is maar de gehanteerde percentages dienen overeen te stemmen met de werkelijke waardevermindering van het af te schrijven goed.

In principe kan de belastingadministratie aldus voor elk activum binnen de onderneming de gehanteerde afschrijvingspercentages aftoetsen aan de werkelijke waardevermindering. Het is in dergelijk geval aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de gehanteerde percentages overeenstemmen met de werkelijke waardevermindering.

Is dit de start van een nieuwe heksenjacht ? Dit is mogelijk, de vraag die men echter zal moeten stellen is of de administratie in dergelijk geval wel heeft gehandeld volgens de regels van behoorlijk bestuur. Het is immers zo dat de belastingplichtige moet kunnen vertrouwen op de door de administratie gehanteerd houding in het verleden. Indien de administratie reeds jaren eenzelfde standpunt inneemt ten opzichte van de belastingplichtige dan moet hij hierop kunnen vertrouwen.

Het zal dan ook van belang zijn hoe de Rechtbank in Beroep hierover zal oordelen en of dit een trendbreuk inleidt.