Regularisatie belastingen in Vlaanderen van start

Na de federale overheid voert ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie in. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse erf- en registratiebelastingen zijn ontdoken. Het gaat om een tijdelijke regularisatie tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften komen in aanmerking. Let op! Regularisatie is onmogelijk vanaf het moment dat een onderzoek werd gestart door de Vlaamse Belastingdienst of sancties werden opgelegd. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Elke belastingplichtige zal slechts eenmaal een ontdoken bedrag kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen de berekende heffing is onmogelijk.