Nieuw wetsontwerp introduceert versoepeling bezwaarprocedure

Heeft u een aanslag gekregen waar u het niet mee eens bent? Wat nu?