Hoe zit het met de bewaring van de boekhouding en verantwoordingsstukken in een digitaal evoluerende samenleving?