Feestelijkheden in en rond de showroom, publiciteitskost?

Als u een bedrijfsevenement organiseert in de showroom van uw bedrijf stelt zich in de praktijk vaak de vraag of de kosten die verbonden zijn aan dergelijk evenement gekwalificeerd worden als publiciteits- dan wel receptiekosten. Maar hoe zit het nu juist?