Begroting 2017 - een overzicht.

Na een zware begrotingsinspanning keurden de federale ministers vrijdag de begroting goed en werd er een akkoord bereikt over een reeks structurele hervormingen. Alles samen gaat het over 3 miljard euro. 70 procent van het totale bedrag komt voort uit besparingen, 10 procent uit diverse inkomsten en 20 procenten uit fiscale maatregelen. Over de drie hete hangijzers , de hervorming van de vennootschapsbelasting (een eis van de N-VA), de meerwaardebelasting op aandelen (een eis van CD&V) en het mobiliseren van spaargeld richting de reële economie ( een eis van Open VLD) wordt de komende weken en maanden eerst nog “bijkomend studiewerk” verricht.