Bruut voor net?

De laatste circulaire van de FOD Financiën over de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt heeft ook zijn repercussies in de privésector.