Word je belast op abnormale of goedgunstige voordelen als de verstrekker van het voordeel een buitenlandse vennootschap is?

De regel die geldt in de vennootschapsbelasting is dat verliezen van het belastbaar tijdperk niet compenseerbaar zijn met abnormale of goedgunstige voordelen die in het jaar zelf zijn verkregen. Er mogen met andere woorden geen fiscale aftrekken op worden toegepast. Dit om winstverschuivingen van winstgevende vennootschappen naar verlieslatende vennootschappen of vennootschappen met overdraagbare aftrekken tegen te gaan (artikel 207, tweede lid WIB 92).