News

Would you like to receive the latest tax news by e-mail? Subscribe to our e-newsletter!

13.03.2020

Welke maatregelen neemt Acco?

Het is gebeurd. Dat de regering ingrijpende maatregelen heeft afgekondigd is ondertussen een open deur intrappen.

Lees meer

Lees ook ...

26.06.2017

Is uw holding reeds aangepast ?

Sinds 1 januari 2017 is er in ons land een nieuwe anti-misbruik maatregel in voege die de zogenaamde passieve holdings viseert.

Lees meer

16.06.2017

Mag een zelfstandige groepering van personen diensten leveren aan derden?

Lees meer

22.05.2017

Wordt een bijkomende wagen op de zaak problematisch voor kleine ondernemingen?

Lees meer

15.05.2017

Word je belast op abnormale of goedgunstige voordelen als de verstrekker van het voordeel een buitenlandse vennootschap is?

De regel die geldt in de vennootschapsbelasting is dat verliezen van het belastbaar tijdperk niet compenseerbaar zijn met abnormale of goedgunstige voordelen die in het jaar zelf zijn verkregen. Er mogen met andere woorden geen fiscale aftrekken op worden toegepast. Dit om winstverschuivingen van winstgevende vennootschappen naar verlieslatende vennootschappen of vennootschappen met overdraagbare aftrekken tegen te gaan (artikel 207, tweede lid WIB 92).

Lees meer

20.04.2017

Het mooie weer komt er aan, tijd voor een bedrijfsfiets?

Lees meer

20.03.2017

Regularisatie belastingen in Vlaanderen van start

Na de federale overheid voert ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie in. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse erf- en registratiebelastingen zijn ontdoken. Het gaat om een tijdelijke regularisatie tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften komen in aanmerking. Let op! Regularisatie is onmogelijk vanaf het moment dat een onderzoek werd gestart door de Vlaamse Belastingdienst of sancties werden opgelegd. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Elke belastingplichtige zal slechts eenmaal een ontdoken bedrag kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen de berekende heffing is onmogelijk.

Lees meer