Mag een zelfstandige groepering van personen diensten leveren aan derden?