Bankroet?! Sneller een tweede kans!

Insolventie? Als je dat hoort of leest, dan is de kans groot dat één van je klanten jouw facturen niet meer kan betalen. Dat kan blijvend zijn, als je klant failliet is gegaan, of tijdelijk, als hij een gerechtelijk akkoord (WCO) heeft aangevraagd. Waar vroeger de faillissementswet enerzijds en de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) anderzijds de materies in afzonderlijke wetten regelden, heeft de wetgever beslist om ze samen te brengen in één (nieuw) boek XX, genaamd Insolventie van Ondernemingen (dat deel uitmaakt van het grotere Wetboek van Economisch Recht). Daarnaast heeft men in Brussel van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal zaken te vernieuwen. Wat er is dan eigenlijk zo nieuw? Hiernaast vind je de belangrijkste veranderingen voor iedereen die onderneemt.