Management Consultancy

Wij rekenen niet alleen, wij geven ook rekenschap op elk moment

Interesse?

Door samen te werken met ACCO Accountants versterkt u als het ware uw managementteam met professionele consultants in diverse disciplines. Betrouwbare managementinformatie is immers van levensbelang, én houdt heel wat meer in dan de financiële gegevens op balansdatum.

Met onze achtergrond en ervaring zijn wij ideaal geplaatst om de rendabiliteit van uw bedrijf te analyseren, zodat u een correct beeld krijgt van de mogelijkheden en uitdagingen op korte en lange termijn. Ook als u een beeld wilt krijgen van een bedrijf dat u wenst over te nemen, voeren wij met dezelfde nauwgezetheid een 'due diligence'-onderzoek uit. Onze managementexpertise is in de breedste zin van het woord multi-inzetbaar: voor de verkoop van een bedrijfsonderdeel, een waardering, een operationele audit of zelfs een screening van uw administratieve ICT-omgeving. Op elk moment in het leven van uw bedrijf trachten wij de risico’s en de opportuniteiten zo precies mogelijk te identificeren.

  • investerings- en haalbaarheidsanalyses
  • operationele audits en integriteitsaudits
  • due diligence
  • herstructurering en rendementsverbetering
  • waardering van een onderneming
  • begeleiding van financieringstrajecten
  • begeleiding bij overname en bedrijfsopvolging