Accountancy

Outsourcing van uw boekhouding maakt uw bedrijf sterker

Interesse?

De pasklare oplossing voor elk bedrijf dat meer tijd wil steken in ondernemen dan in boekhouden, heet Acco Accountants. In de praktijk betekent dit dat wij periodiek uw boekhouding verwerken, en per maand of kwartaal de cijfers van uw bedrijf rapporteren.

Indien gewenst kunt u ook zelf een gedeelte van uw boekhouding ingeven via ons online boekhoudsysteem.

Na het einde van het boekjaar zorgen wij voor het opstellen en het neerleggen van de jaarrekening, alsook het voorbereiden van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering. Vanzelfsprekend mag u verwachten dat wij net dat ietsje meer ons best doen, bijvoorbeeld met simulaties voor uw voorafbetalingen, of met de analyse van uw bedrijfsrisico’s of met het uitstippelen van de minst belastbare weg voor uw bedrijf.

Een efficiënte service, die jaar na jaar door dezelfde betrokken mensen geleverd wordt.

  • Ondersteunen van het administratief management van vennootschappen en eenmanszaken
  • Voeren van de boekhouding
  • Begeleiding indien u zelf de dagelijkse boekhoudkundige taken wenst uit te voeren
  • Uitwerken van een volledig geïntegreerde analytische boekhouding op maat
  • Ontwikkelen en opvolgen van kostprijscalculatie-systemen
  • Rapportering van omzet en kosten per maand of kwartaal
  • Opmaken van zowel tussentijdse als eindbalansen
  • Opstellen en neerleggen van de jaarrekening (enkelvoudig en geconsolideerd)
  • Opstellen van een controleverslag bij ontbinding van een vennootschap of bij omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm