Verdient Koning Auto minder?

Vlak voor het zomerreces werd het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Met andere woorden: het car-for-cashprincipe. Maar wat houdt dat nu precies in? Lees je dit in je salariswagen, dan hopen wij wel dat je ergens geparkeerd staat, of voor je het weet ga je sowieso met de fiets.

Kiezen is verliezen?

Zowel de werkgever als de werknemer kan beslissen over wat er gebeurt met de auto. De werkgever kan namelijk alternatieven en ‘regels’ opstellen voor het inwisselen van de auto in ruil voor cash. De werknemer kan er dan voor kiezen om daar niet op in te gaan. Maar dat is niet de enige optie: er is ook nog het mobiliteitsbudget. 

Mobiliteitsbudget?

Alsof het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, komen er dus twee stelsels waaruit de werknemer kan kiezen om zich te laten verleiden tot minder gebruik van de auto. Bij het mobiliteitsbudget komt het er in principe op neer dat de werknemer voor een kleinere auto kan kiezen en met de rest een abonnement voor het openbaar vervoer kan nemen of een fiets.

Er is wel nog een klein dispuut over de manier waarop het restbudget dan belast zal worden, maar de overheid is overeengekomen dat er alleen sociale lasten op worden afgetrokken, waardoor je zo’n 62% overhoudt. 

Of toch car for cash?

Als je je auto inlevert, dan wordt er een berekening gemaakt aan de hand van de cataloguswaarde van de auto en de werknemersbijdrage. Heb je ook nog een tankkaart, dan wordt dat ook mee in rekening gebracht. Concreet komt het neer op de volgende formule:

20% van 6/7 van de cataloguswaarde. Als je dan ook een tankkaart hebt, dan ligt dat bedrag 20% hoger. België zou België niet zijn als er geen fiscale voorwaarden aan een vergoeding worden gekoppeld. Die voorwaarden zijn ongeveer dezelfde als die van een salariswagen.

Enerzijds is de mobiliteitsvergoeding geen loon, en dus hoeft er geen RSZ-bijdragen betaald te worden, maar de werkgever betaalt daarentegen wel een solidariteitsbijdrage die gelijk is aan de bijdrage van de salariswagen. Anderzijds worden de werknemers belast op het bedrag dat volgens de volgende formule wordt berekend: (cataloguswaarde x 6/7) x 4%.

De 4% is gekozen om geen onderscheid te maken tussen meer en minder vervuilende salariswagens. Een andere voorwaarde van het car-for-cashprincipe is dat alle kosten van het woon-werkverkeer voor eigen rekening zijn. De vergoeding die je krijgt, kan dan voor eender welke andere vervoersmiddelen worden gebruikt of voor een kleinere salariswagen.

Conclusie

Om af te ronden: het Planbureau heeft in elk geval al berekend dat wie veel kilometers doet verlies maakt door zijn auto in te ruilen voor extra geld. Dat is onder meer te wijten aan de manier hoe het gebruik van de tankkaart wordt berekend. Nog een verschil tussen de twee: car for cash is maandelijks, terwijl het mobiliteitsbudget een eenmalige storting is. 

Dus, bezint eer ge begint!