De knuffelaccountant…

De accountant die je zo nu en dan eens bijstaat met raad en daad in plaats van de accountant die je maar één keer per jaar ziet?

Robot of adviseur?

Zoals in de vorige blog al werd aangehaald, wat moet je nu precies verwachten van accountancy van de toekomst? Wordt de accountant vervangen door een robot of door een adviseur? Idealiter door een combinatie van beide. Concreet betekent dat dan dat de boekhouding in de enge zin van het woord wordt uitgevoerd door allerlei gesofisticeerde computerprogramma’s, maar dat de interpretatie ervan gebeurt door onze accountants. 

Interpreteren, interpreteren, interpreteren

Cijfers zijn ook alleen maar cijfers; er zit vaak meer achter dan je denkt. Als een onderneming verlies draait, is dat niet noodzakelijk omdat ze een slecht jaar achter de rug heeft, maar omdat ze bijvoorbeeld een vooruitbetaling van de huur heeft gedaan. Een neergelegde (en eventuele negatieve) jaarrekening kan dus zonder interpretatie helemaal verkeerd worden opgevat. 

Tools

De tools om de overgang te maken tussen de “standaardboekhouder” en de accountant die advies geeft, winnen aan populariteit. Volgens de kmo-barometer van Exact, is wordt de administratie een stuk efficiënter afgehandeld door bijvoorbeeld software die facturen herkent en verwerkt.

Door onder andere die software besparen wij al kostbare tijd die wij dan gebruiken om advies te geven als de ondernemer daar behoefte aan heeft. En het is net dat: niet elke ondernemer heeft behoefte aan een accountant die elk kwartaal alles met hem overloopt. We moeten dus rekening houden met het feit dat er nog bepaalde ondernemers zijn die gewoon een beroep willen doen op de “standaardboekhouder”.

Uit het onderzoek van Exact blijkt wel dat bijna de helft van de ondernemers online samenwerken met de accountants heel belangrijk is voor hen. Daar sluit bij aan dat niet alle accountants op die tendens lijken in te spelen. 

De overgang…

Zoals elke overgang, gaat ook de digitalisering gepaard met bepaalde perikelen. Digitalisering is een concept dat bij zo goed als elk accountantskantoor als nummer 1 op de agenda staat. Accountantskantoren gaan actief op zoek naar nieuwe partners om het bedrijf verder te ontwikkelen, maar ze zijn er zich ook van bewust dat digitalisering noodzakelijk is om niet failliet te gaan in de komende jaren. 

De Exact Cloud Award bij Acco bewijst dat wij ons al voor de volle 100% inzetten voor de verandering! 

Dus dat betekent?

De accountant wordt de komende jaren niet vervangen door een computerprogramma. De software zal er wel voor zorgen dat boekhouden as such geen manueel werk meer is en er dus meer tijd vrijkomt. De sectorverandering is volop bezig en voor veel kantoren is het belangrijk dat ze de technologietrein niet missen om toch relevant te blijven.