Dan toch...

Na veel vijven en zessen is er dan toch een doorbraak. Hoewel eind vorig jaar de grote btw-hervorming werd afgeketst wegens te grote kosten, heeft de federale regering onlangs dan toch besloten om de hervorming door te laten gaan.

Wat hervormt er?

Zoals gezegd: de btw-regeling voor vastgoedontwikkelaars verandert. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen vastgoedontwikkelaars 21% btw vragen op de huurprijs van een nieuw gebouw of een grondige vernieuwbouw. Dat betekent eveneens dat gerenoveerde gebouwen niet onder het nieuwe stelsel vallen.

Dus als de huurder btw-plichtig is of vrijgesteld van de btw-plicht, kan hij ervoor kiezen om de huurprijs al dan niet te verhogen met 21%. Zo kan zowel de verhuurder als de huurder het bedrag aftrekken. 

Maar natuurlijk… er zijn voorwaarden

Het nieuwe stelsel is alleen van toepassing in een B2B-context. Let wel op met de datum, want van zodra de vastgoedontwikkelaar facturen heeft ontvangen van voor 1 oktober 2018, dan kan hij geen gebruik maken van de nieuwe regeling.

De bedoeling is dat er verhuurd wordt aan huurders die zelf btw-plichtig zijn of vrijgesteld zijn van de btw-plicht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om ondernemers, maar ook vrije beroepers. Ziekenhuizen en scholen komen ook in aanmerking om van het nieuwe stelsel gebruik te maken.

Het gaat om een optioneel stelsel, dat betekent dat de verhuurder aan de huurder kan voorleggen om het pand met btw te verhuren, maar dat de huurder dat altijd kan weigeren. Naast dat systeem is er ook nog een systeem waarbij btw wel verplicht is. Dan gaat het om verhuur van een korte periode, namelijk minder dan zes maanden. We spreken dan om verhuur van locaties waar congressen, beurzen of seminaries worden gegeven.

Daarnaast kunnen delen van een gebouw ook afzonderlijk met btw verhuurd worden. Op voorwaarde dat die delen zelfstandig kunnen gebruikt worden, door bijvoorbeeld een aparte toegang.

Nog een opmerkelijke verandering is die van de herzieningstermijn. Die gaat nu van 15 naar 25 jaar. Dat houdt in dat de verhuurder zijn gebouw voor 25 jaar moet verhuren als hij het volledige btw-bedrag wil recupereren. 

Waartoe moet het leiden?

Volgens de dames en heren van het federaal parlement zal het leiden tot vereenvoudiging, maar ook tot meer investeringen in kantoorgebouwen bijvoorbeeld. Ten slotte zullen we bijbenen op Europees vlak, want zo goed als al onze buurlanden hebben al een dergelijke regeling in gebruik.