Codewoord: verandering - Pt. 2

September, de herfstmaand, maar ook de maand van verandering.

Erfrecht...

Behalve het huwelijksvermogensrecht is ook het erfrecht veranderd. Als je erft, heb je waarschijnlijk geen leuk nieuws gekregen. Daarom hebben wij voor jou de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.

Goedkoper

Erven wordt minder duur. We zouden goedkoper kunnen zeggen, maar dan zouden we oneerlijk zijn.

Wat is er nieuw:

Op de eerste schijf van €50.000 moet de langstlevende partner geen belastingen meer betalen. Maar ook van wie erft van een zus, een broer of van verre familie zal minder successie betalen. 65% wordt geschrapt voor het deel boven de €125.000. het hoogste tarief dat vanaf nu wordt aangerekend is 55%.

Erfenissen van minder kapitaal worden ook een stuk minder belast. Daarenboven komt er een nieuw tarief voor de eerste schijf van €35.000, zijnde 25%.

Samen bespreken

Een zondagmiddag rond de tafel de erfenis bespreken en op papier zetten, niet alledaags en verboden.

Wat is er nieuw:

Diezelfde zondagmiddag de erfenis bespreken en wel op papier zetten. De zogenaamde erfovereenkomst verkleint het risico op familieruzies dusdanig dat ze het verbod erop hebben ingetrokken.

Vrijheid voor de erflater

Kinderen kunnen nog steeds niet onterfd worden. Twee kinderen betekende een derde vrije erfenis, drie kinderen of meer betekende een kwart waarover de erflater zelf kon beslissen.

Wat is er nieuw:

Het minimumaandeel voor de kinderen wordt minimum 50%. Dat betekent meer vrije ruimte voor de erflater om de andere 50% te invullen.

Gegeven is gegeven

Heb je te veel gekregen bij een schenking, dan bestond de kans dat je de schenking moest teruggeven in natura , aangezien de taxatie op het moment van het overlijden werd gedaan.

Wat is er nieuw:

Zoals hieronder verder uitgelegd staat, gebeurt de taxatie vanaf nu op de dag van de schenking en wordt het verschil gewoon geïndexeerd. Elke ‘oneerlijkheid’ wordt dan vereffend door een compensatie in geld.

Iedereen doet mee

Kinderen en partners zijn sowieso wettelijke en beschermde erfgenamen. Plus- en stiefkinderen daarentegen hebben het niet zo makkelijk als het over erven van de plus- of stiefouder.

Wat is er nieuw:

Plus- en stiefkinderen erven vanaf nu ook tegen dezelfde tarieven als natuurlijke kinderen. Daarnaast wordt het een stuk makkelijker om ze te betrekken. Plus- of stiefouders moeten dan wel een testament opstellen waarin ze een deel nalaten aan die kinderen.

(on)Roerend: geen verschil

Schenken tijdens leven? Dan ben je best niet te vrijgevig of oneerlijk ten opzichte van de andere erfgenamen. Een waarde-evaluatie verschilde namelijk of het om een roerend of onroerend goed ging.

Wat is er nieuw?

Zowel onroerende als roerende goederen worden getaxeerd op de dag van de schenking en geïndexeerd tot op de dag van het overlijden.

Familie?

Op het vorige puntje is één uitzondering. Namelijk, schenken met voorbehoud van vruchtgebruik. Een hele mond vol om te zeggen dat die schenking zal gewaardeerd worden op de dag van het overlijden.

Een voorbeeld:

Jos en Jan krijgen de zaak van hun vader met voorbehoud van vruchtgebruik. Ze krijgen elks de helft van de aandelen. Elk aandeel is dan pakweg €5 waard. Jos gaat in de zaak werken, Jan niet. Jos werkt zich uit de naad en brengt de waarde van het aandeel op €100.

Op dat moment overlijdt hun vader. En in tegenstelling tot Jos, werkte Jan niet in de familiezaak en heeft dus niets bijgebracht aan de stijging van het aandeel. Dat wil zeggen dat, na het overlijden van hun vader, Jan en Jos nu de dividenden krijgen die 20 keer meer waard zijn, maar ook dat Jan ze nu aan een hogere prijs kan verkopen.

Dat betekent ook wel dat er meer successierechten betaald moeten worden, aangezien de taxatie gebeurt de dag van het overlijden.