Codewoord: verandering - Pt. 1

September, de herfstmaand, maar ook de maand van verandering.

1 september

Of 3 september, de grootste verandering voor de schoolgaande jeugd. Na twee maanden vakantie is weer tijd om naar school te gaan. Tijd voor de mama’s en papa’s onder ons om ook weer paraat te staan om de boterhammen te smeren, en aankleden, en wegbrengen, … maar goed, de routine is vast en zeker bekend.

Juridisch...

Maar ook de overheid en onze vrienden juristen hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. De grootste veranderingen die in voege gaan, hebben te maken met het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Trouwen

Tijd om allemaal op een knie te vallen en onze partner ten huwelijk te vragen? Mag, moet niet. Maar wel goed nieuws, het huwelijksvermogensrecht is aangepast. En zoals elke verandering, brengt dat voor- en nadelen met zich mee. We geven de belangrijkste even mee...

Nieuw huwelijk? Geen probleem!

Als je trouwt, wordt je partner vanzelf wettelijke erfgenaam, daardoor erven de kinderen dan ook enkel de blote eigendom. Aangezien de partner in kwestie een wettelijke erfgenaam is, kan je die ook niet onterven.

Wat is er nieuw:

Hertrouwers (met kinderen) kunnen elkaar wél onterven. Maar de overlevende partner mag wel zes maanden blijven wonen om iets nieuws te zoeken, mocht de partner in kwestie onterfd zijn. Daarnaast kan de plusouder geen aanspraak meer maken op schenkingen die de ouder al deed tijdens het leven.

Samen uit, samen thuis

Scheiding van goederen, dat wil zeggen dat er geen gemeenschappelijk vermogen wordt opgebouwd tijdens het huwelijk. Het heeft z’n voor- en nadelen (bescherming tegen schuldeisers vs. geen gemeenschappelijk kapitaal). Maar als de ene beduidend minder verdient, is dat in zijn of haar nadeel bij een scheiding bijvoorbeeld.

Wat is er nieuw:

De notaris moet vanaf nu twee opties duidelijk maken bij het stelsel van scheiding van goederen:

  • Beding van verrekening van aanwinsten: komt er een scheiding, dan moet diegene die het meest verdient een som moeten betalen aan de andere die minder verdiende.
  • Rechterlijke bilijkheidsclausule: dat betekent dat de financieel zwakkere partner via de rechter toch nog een stukje van de koek kan krijgen.

Trouwen met de kleine zelfstandige

Om de gemeenschappelijke kas niet te spijzen in een huwelijk onder wettelijk stelsel, kon zelfstandige de beroepsinkomsten in de vennootschap steken.

Wat is er nieuw?

Als het huwelijk ontbonden wordt door een scheiding of een overlijden, dan zal de zelfstandige in kwestie toch moeten delen. Er wordt dan uitgerekend wat de gemeenschappelijke bijdrage had kunnen zijn, als er niet werd gewerkt in een vennootschap.

Trouwen brengt mooie vooruitzichten met zich mee, maar aan de andere kant van het spectrum staat overlijden en daarmee gepaard de erfenis. Het erfrecht is ook in grote mate veranderd, maar daarover lees je in onze volgende blog zeker meer.

Stay tuned!