Bruut voor net?

De laatste circulaire van de FOD Financiën over de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt heeft ook zijn repercussies in de privésector.

Hoe, wat, waar en wanneer?

De binnenlandse dagvergoeding is namelijk sinds 1 september 2017 verlaagd van €19,99 naar €16,73. Nog steeds vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdrage.

Wat is er nu precies allemaal veranderd? Hieronder vind je een bloemlezing van de belangrijkste en grootste veranderingen voor de privésector. 

Veranderingen?

Wat het openbaar vervoer betreft zijn er geen beperkingen. Een werknemer kan perfect kiezen of hij in eerste of tweede klasse reist waarvoor de werkgever een niet-belastbare terugbetaling doet. De kilometervergoeding voor een persoonlijk voertuig, inclusief motor- en bromfiets, ligt vast op €0,3460 per kilometer.

Met de fiets kan natuurlijk ook, daarvoor betaalt je werkgever een bijdrage van €0,23 per kilometer. Rij je met een elektrische fiets, dan mag die niet sneller dan 25km/uur gaan. 

Verblijfskosten

Moet je je verplaatsen binnen België, dan kan je een beroep doen op een verblijfsvergoeding. Die dekt voornamelijk de maaltijdkosten, maar zoals gewoonlijk, is die gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Ten eerste moet de verplaatsing minstens 6 uur duren. Ten tweede, maar die voorwaarde geldt niet voor de privésector, moet de verplaatsing verder zijn dan 25km van de werkplaats of van thuis, afhankelijk van waar je vertrekt. Werk je op regelmatige basis elders, dan kan de werkgever ook een beroep doen op een forfaitaire vergoeding. Die komt geïndexeerd neer op €16,73 per dag. Dat is de grootste verandering, ervoor bedroeg die vergoeding €19,99 per dag.

Let wel, als je tijdens de verplaatsing een gratis maaltijd krijgt aangeboden, kan je geen aanspraak maken op die verblijfskostenvergoeding. Dat geldt eveneens als je naar een ander filiaal gaat van jouw bedrijf en daar toegang hebt tot het bedrijfsrestaurant.

Is er bij die verplaatsing een overnachting inbegrepen dan kan je naast een verblijfsvergoeding ook gebruikmaken van huisvestigingskosten, die komen geïndexeerd neer op €125,50 per nacht.

Forfaitaire vergoedingen kunnen niet gecombineerd worden met de terugbetaling van maaltijden en overnachtingen op basis van bewijsstukken. 

Kortom…

Er is veel veranderd de afgelopen tijd, dus ga zeker nog eens na waar je juist recht op hebt en over hoeveel dat het dan gaat!